Serkan TORUN


YALITIMDA USTAM BİLİR MANTIGI SON BULMALI

YALITIMDA USTAM BİLİR MANTIGI SON BULMALI


YALITIMDA USTAM BİLİR MANTIGI SON BULMALI

 

Torungrup İzopoint genel müdürü serkan torun yalıtımda kullanılan tüm malzemelerin yanmaz özellikli malzemelerden seçilmesi gerektiğini belirterek, yüksek sıcaklığa dayanıklı olan yanmaz özellikli perlit esaslı yalıtım malzemelerinin yangın yalıtımında yüksek korunum sağladığını kaydetti.

Serkan Torun, yaptığı yazılı açıklamada, yanmaz özellikli ısı yalıtım malzemelerinin yangının yayılmasını ve zehirlenmeye neden olan gazların perlitli sıvalarda zehirli gaz olmadı için can kayıplarını büyük ölçüde azalttığını ifade etti.

Rusya’da meydana gelen ve pek çok kişinin ölümüne neden olan büyük yangın ve Türkiye'de meydana gelen hastane cephe yangını gibi pek çok yangında başlangıcın ve yayılımın, yanmaz ısı yalıtım malzemeleri sayesinde büyük ölçüde önlenebileceğini belirten Torun, şöyle devam etti:

"Yalıtımdaki tüm malzemeler, giydirme cephelerde kullanılan tüm malzemeler yanmaz olmalı. Türkiye’de üretilen ısı yalıtım malzemelerinden sadece mineral yün ürünlerin yerine, yani taş yünü ve cam yünü,yerine Perlitli ISI SES SU YANGIN bu tür uygulamalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. Dış cephe uygulamalarında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun malzemeler seçilmesi çok önemli. Yangın güvenliği için sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında A1 sınıfı hiç yanmaz İZOPOİNT ve madüllerinin kullanımına dikkat edilmesi gerekir.

Daha alçak binalarda plastik esaslı yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda ise yangın bariyerlerinin uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmalı. Yüksek binalarda kat aralarında yanmaz olarak sınıflandırılan A sınıfı malzemeler kullanılmalı. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olan İZOPOİNT PERLİT’li yalıtım sıva malzemelerinin yangın yalıtımında yüksek korunum sağladığı unutulmamalı. Can ve mal güvenliği için yüksek binalarda, giydirme cepheli yapılarda köpük esaslı ısı yalıtım malzemeleri kullanımından kesinlikle kaçınmak gerekiyor."

 

- "Yanıcı malzemeler önemli bir tehlike ve risk"

Serkan Torun, dış cephelerde mantolama uygulamalarında kullanılacak cephe kaplamaları ve yalıtım malzemelerinin ise binanın tipine ve yüksekliğine bağlı olarakdeğişebileceğini belirterek, "28,5 metrenin altında olan ve 'normal binalar' olarak nitelendirdiğimiz yapılarda dış cepheler en az 'zor alevlenen' yani C sınıfı olabilir.

Kesinlikle değil olmaması gerekiyor 28,5 metre altı daha önemli bu sebeple A1 sınıfı olmalı artık her binamızda A1 sınıfı zorumlu olmalı Bu binalarda EPS, XPS gibi köpüklerin kullanımına müsaade edilebilirse Nefes  alma Yoguşma Kansorejen VE Yangın kaçınılmaz son.

Yüksek binalarda, yani yüksekliği 28,5 metre ve üzeri olan binalarda ise dış cepheler en az 'zor yanıcı' yani A1 sınıfı olmalı. Bu binalarda ısı yalıtım malzemesi olarak Kompozit sıvalar perlitli yalıtım sıvası kullanılmalı." ifadelerini kullandı.

Yönetmeliklerde henüz bu konuda bir kural olmamasına rağmen önceligimiz Okul, hastane gibi yangında can kaybı riskinin fazla olduğu yapıların cephelerinde ve cephe kaplamalarında da kompozit sıva  İzopoint yanmaz ısı yalıtım malzemeleri kullanımının hayati önem taşıdığını kaydeden Torun, yanmaz özellik barındıran kompozit sıva İzopoint, yangın sırasında da duman ve zehirleyici gaz çıkarmayan, yangına ve yayılımına katkı sağlamayan bir malzeme olduğunu, bu açıdan yangınların yayılmasını önleme açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

İzopoint genel müdürü Torun özellikle bu yapıların ofis bölümlerinin dış cepheleri ile çatılarında bu malzemelere yaygın rastlandığını anlatan Torun, "Ülkemiz gelişimine, kalkınmasına üretim, ihracat ve istihdamla önemli katkı sağlayan sanayi tesislerimizin büyük çoğunluğunun çatı ve cephesinin yanıcı malzemelerle kaplı olması önemli bir tehlike ve risktir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre giydirme cepheli binalarda cephe kaplamalarının yanmaz, ısı yalıtım malzemelerinin ise en az A1 olması gerekmektedir  Ayrıca kullanılan cephe kaplamaları ve ısı yalıtım malzemeleri Türk ve Avrupa standartlarına uygun olmalı, CE belgelerine sahip ürünler tercih edilmeli."

 

- "Mevcut binaları gözden geçirilmeli"

 

Yapı malzemeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü piyasa gözetim ve denetimi uygulaması bulunduğunu ifade eden Torun, ancak standartlara uymayan ürünlerin halen piyasada bulunabileceğini ve projelerde kullanılabileceğini kaydetti.

Özellikle yönetmelikler değiştiğinde mevcut binaların ivedi gözden geçirilerek yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Torun, ihalesi yapılmış olsa da devam eden projelerin benzer şekilde ivedi uyumlaştırılması ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

İzopoint olarak son dönemde Ar-Ge çalışmalarında yangın güvenliğine de odaklandıklarını belirten Torun, şunları kaydetti:

"İnsanların toplu olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, sanayi yapıları, spor salonları, hastaneler, okullar gibi mekanlarda yangın dayanımı yüksek yanmaz yalıtım malzemeleri kullanımının oldukça önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyor, çalışmalarımızda yangın dayanımı ölçümlerine yoğunlaşıyoruz. Biliyoruz ki meydana gelebilecek olası yangınlarda, perlitli kompozit sıvalar gibi yanmaz yalıtım malzemeleri yangının başlangıcını ve yayılmasını engelleyecek, can ve mal kayıplarını azaltacak.

En yeni ürünümüz olan İzopointbims tuğlamız ara bölmeler ve dış duvarlarda  A1 sınıfı yanmaz özelliği sayesinde olası yangınlarda zaman kazandırırken İzopointbims tuğlamız yangın güvenliği konusunda etkili çözümler sunmak üzere tasarlandı.yalıtımında yangın güvenliğini de beraberinde sunuyor."